Bijscholing

De VHEN stelt als eis dat leden zich jaarlijks bijscholen. Dit kan door het volgen van, door de VHEN, geïnitieerde bijscholingsactiviteiten.
Leden zijn dit echter niet verplicht. Voorwaarde is dan wel dat leden een bijscholing volgen bij geaccrediteerde onderwijs instituten.

Als onderdeel van het lidmaatschap is het volgen van één bijscholing per jaar verplicht.

Agenda:

Binnenkort worden hier de door de VHEN geïnitieerde trainingen en cursussen vermeld, die in aanmerking komen voor de kwalificatie bijscholing.